Referenser

 


Affektfokus – Institutet för Affektfokuserad Psykoterapi har som syfte att bedriva utbildning som främjar utveckling och kunskap om psykoterapeutiska metoder som fokuserar på affektiva processer.


 


Karolinska Institutet är idag ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning med 30 procent av den medicinska utbildningen och 40 procent av all medicinsk akademisk forskning i landet. Verksamhetsidén är att genom forskning, utbildning och information medverka till att förbättra människors hälsa.


 


Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena driftsäkerhet, underhåll, produktionsorganisation och produktionssystem. Vi arbetar med att hjälpa våra kunder att uppnå en effektiv och lönsam produktion och genomför konsult- och utbildningsuppdrag i Norden samt i Sydostasien genom vårt dotterbolag i Malaysia.


 

Neuronova
NeuroNova is leading the development of therapeutic neurogenesis. Our drug development projects are aimed at stimulating processes in the brain that lead to the formation of new neurons. We believe therapeutic neurogenesis can revolutionize the treatment of several currently incurable neurodegenerative diseases, such as Parkinson.s disease and Alzheimer.s disease, as well as certain orphan drug indications. NeuroNova.s vision is to provide new therapies that will enhance the quality of life of millions of people.


 

Sapu
Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditionella psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna. Utbildningens teoretiska grund var den engelska objektrelationsteorin. Numera bygger utbildningarna på relationella teorier, affektteori och psykoterapiforskning.


 

Fotvårdshälsan
Fotvårdsterapeut i Tumba, grundades 2007.


 

Fotvårdshälsan
SEAL Scandinavia AB är en certifierad anläggarfirma för brandlarm (certifikat nr 05-71) som bildades 2004. Vi är en heltäckande kompetensleverantör inom brandskydd. Genom ett nära samarbete och en långsiktig relation uppfyller vi de högt ställda krav och behov våra kunder har på oss som leverantör.


 

Norhyttan Sweden AB
En kall och Solig vinterdag i Sverige
* Kör en snabb eller vanlig bil på is!
* Få utbildning av en kvalisifierad förare!
* Kor en Go-Cart på is!
* Fiska på en frusen sjö!
* Snömobil Safari!


 

Tradeca


 


INFU är ett nätverk för underhållschefer, underhållsledare och driftsäkerhetsansvariga.


 

Alate

ALATÉ AB grundades den 2006-03-21 av Inge Stüffe, som samma månad sålde Adamant Märksystem AB, som han framgångsrikt drivit under 18 år sedan starten 1988.

Inge Stüffe har under hela sitt verksamma liv arbetat internationellt vilket lett till ett brett kontaktnät på alla kontinenter.

ALATÉ AB arbetar utpräglat internationellt och har idag ett väl fungerande nätverk med leverantörer från flera länder.

Företaget arbetar också tillsammans med flera utländska ambassaders handelsavdelningar samt olika utländska universitet och tar också regelbundet emot trainees och studenter från såväl Sverige som andra länder.

 


 

Steelrod

http://www.steelrod.se

Steelrod AB är ett företag som erbjuder leverans och montering av egenhändigt importerad sten och natursten från världens alla hörn.
Vi gör även gabionmurar, s.k. gabioner, som vi bygger runt om i Sverige.